Guru & Staff

Jarajan Guru dan Tenaga Pendidik SMA Negeri 4 Praya

Sudirman
LALU MUH. ZULKARNAEN
HAMZANWADI
ZURYATUN THOIBAH
Hj. USWATUN HASANAH
LALU MUHAMAD SALEH
LALU MUHAMAD IZAM